Disclaimer

Wij betrachten onze webbezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn, de juiste informatie te verstrekken en informatie die door de webbezoeker bewust of onbewust wordt achtergelaten zorgvuldig binnen ons bedrijf te behandelen en niet beschikbaar te stellen aan derden. Wij stellen alles in het werk om mede op deze wijze de juiste klantfocus te realiseren.