Verschil tussen heftrucks met verbrandingsmotor op diesel of LPG

Heftruck met LPG-motor of dieselmotor

Als u een eerste blik werpt op het leveringsprogramma van Heli Heftrucks, dan lijkt de keuze in verschillende heftrucks heel groot. Kijkt u iets kritischer, dan blijken er tussen de diverse trucks grote verschillen te bestaan. Welke truck sluit nu het beste aan bij uw specifieke wensen, beschikbare budget en bedrijfsvoering. De hoogste tijd om de verschillende trucks eens onder te loep te houden en de kenmerken van diverse verbrandingsmotoren te benoemen.

Verschil heftrucks en magazijntrucks

Laat ik om te beginnen eens een klein misverstand uit de wereld helpen. In de volksmond worden vrijwel alle heftrucks over dezelfde, spreekwoordelijke kam geschoren. Dat is onterecht. Er bestaat namelijk een duidelijk verschil tussen heftrucks en magazijntrucks. Heftrucks kunnen dankzij een contragewicht – op slechtere vloeren zoals bestratingen – goederen optillen en lossen. De magazijntruck is voor zo’n ondergrond niet geschikt. Die kan eigenlijk alleen op een mooie, egale, magazijnvloer uit de voeten. Vanzelfsprekend bestaan hierop allerlei uitzonderingen.

Heftruck met elektromotor of verbrandingsmotor

Heftrucks zijn leverbaar met een hefcapaciteit vanaf 1000 kilogram. De aandrijving gebeurt met behulp van een elektromotor of een verbrandingsmotor. Bij deze tweede categorie maken we nog onderscheid tussen diesel en lpg. In dit blog zet ik graag de verschillen tussen een dieselmotor en een LPG-motor op een rij. In het volgende blog ga ik dieper in op de voor- en nadelen, plus het benodigde onderhoud van een heftruck met een elektromotor.   

Heftruck met dieselmotor

Net zoals bij auto’s zitten de heftrucks met een dieselmotor in het verdomhoekje. Verbrandingsmotoren op diesel moeten verplicht aan de Europese emissie-eisen voldoen. Regelmatig wordt de inhoud van deze eisen scherper geformuleerd. Producenten ontkomen er dus niet aan om de techniek achter de dieselmotor steeds geavanceerder te maken. Alleen zo slagen ze erin om aan de geldende richtlijnen te blijven voldoen. Het spreekt voor zich dat deze hoogstaande techniek de dieseltrucks relatief steeds duurder maakt. Dieseltrucks zijn verkrijgbaar in met capaciteiten van 1 tot 45 ton.

Dieseltruck in Nederland

De Nederlandse wetgeving gaat nog een stapje verder dan de Europese richtlijnen. Stel dat een truck met een capaciteit van 3 of 3,5 ton aan de Europese eisen voldoet. Dan verbiedt de arbeidsinspectie het gebruik hiervan in een gesloten of zelfs deels gesloten bedrijfshal. Ook niet als de dieseltruck uitgerust is met een speciale roetfilter. De uitstoot van roetdeeltjes is net als roken immers kankerverwekkend. Voor dieseltrucks boven de 4,5 ton geldt een uitzondering. Als die zijn uitgerust met een apart roetfilter mogen ze wel in een bedrijfshal rijden. De reden voor deze uitzondering op de regel: in heftrucks met hogere capaciteiten is de spoeling veel dunner. Als u de regels volgt, kunt u een dieselheftruck alleen buiten gebruiken. In de praktijk komt dat natuurlijk nauwelijks voor.

Heftruck met LPG-motor

De heftruck die wordt aangedreven met een ‘LPG-motor’ is een goed alternatief voor de dieseltruck. Van oorsprong is het een benzinemotor met een LPG-installatie. Het voordeel van deze heftruck is dat de verbrandingsmotor ‘geen’ roetdeeltjes uitstoot en dus ook in een bedrijfshal gebruikt mag worden. Vaak zijn deze trucks uitgevoerd met katalysatoren om de eventuele giftige uitlaatgassen nog te reinigen. Uiteraard heeft een LPG-truck ook nadelen. Zo moet u regelmatig de gasflessen wisselen. Hiervoor kunt u niet meer terecht bij het plaatselijke tankstation. Kiest u voor een LPG-heftruck, dan dient u afspraken te maken met een gasleverancier voor een wisselsysteem voor de gastanks. Dat is een relatief lastige en dure oplossing. LPG-trucks zijn bij Heli leverbaar met capaciteiten tot 7 ton.

Meer weten of afspraak maken?

Wilt u meer weten over de exploitatiekosten van een heftruck met dieselmotor of LPG-motor? Of heeft u behoefte aan een grondig advies bij de keuze van de juiste heftruck voor uw bedrijfsvoering of interne transport? De experts van Heli Heftrucks staan u graag met raad en daad terzijde. Neem contact op met uw plaatselijke Heli-dealer of vul het contactformulier in om een afspraak te maken?

Als productmanager bij Heli Heftrucks Nederland BV deelt Don Vernooy graag zijn kennis over interne transportmiddelen. In zijn blogs licht hij wetenswaardigheden toe en geeft hij handige tips. Hij streeft ernaar om complexe onderwerpen in eenvoudige, begrijpelijke taal toegankelijk te maken.